Sprzedaż sprzętu i artykułów p.poż.

Firma prowadzi sprzedaż:
 • gaśnice przenośne każdego typu,
 • gaśnice przewoźne każdego typu,
 • urządzenia gaśnicze,
 • koce gaśnicze,
 • hydranty wewnętrzne,
 • oznakowanie hydrantów zewnętrznych,
 • zawory hydrantowe,
 • prądownice hydrantowe,
 • uchwyty i szafki na gaśnice,
 • armatura przeciwpożarowa,
 • instrukcje BHP i P.POŻ.,
 • znaki z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • znaki ewakuacyjne,
 • apteczki,
 • i wiele innych artykułów.