Kompleksowe wyposażenie obiektu w sprzęt p.poż.

W skład kompleksowego wyposażenia wchodzi:
  • opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • montaż podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • montaż oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instrukcji p.poż.,
  • montaż oznakowania ewakuacyjnego,
  • montaż znaków bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • badanie wydajności sieci hydrantowej.
Prace montażowe wykonujemy zgodnie z opracowaną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.
W przypadku obiektów dla których nie jest wymagane opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, sprzęt oraz oznakowanie dobieramy indywidualnie, zgodnie z charakterystyką pożarową obiektu.Po przeprowadzeniu prac wystawiamy protokół, potwierdzający wykonanie w/w usług.