Badanie wydajności sieci hydrantowych

Obowiązkowe coroczne badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzamy za pomocą nowoczesnych przyrządów pomiarowych wyposażonych w moduł elektroniczny. Prace wykonywane są przez uprawnionych specjalistów a urządzenia pomiarowe posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.

Po każdym badaniu wystawiamy protokół honorowany przez Państwową Straż Pożarną oraz firmy ubezpieczeniowe.

Kopie protokołów dostępne są w naszym archiwum przez okres 3 lat.